Balkkoprestauratie

Alle balkkoppen worden opgeboord met een resistograaf ter controle van de stabiliteit.

Algemeenheden

Bij het verstevigen van de balken wordt als volgt te werk gegaan: de balk wordt onderschoord. Het omliggende metselwerk wordt weggekapt uitgezonderd de oplegging. De verrotte of weggegeten gedeelten worden afgezaagd.

Er wordt een bekisting gemaakt die de vorm van de balk omsluit, ontkistingsolie wordt aangebracht. Na de werken wordt deze bekisting verwijderd. Er kan ook gewerkt worden met een verloren bekisting uit dezelfde houtsoort als de balk.

In de balk worden gaten Ø 25 mm geboord. In de gaten worden wapeningsstaven in glasvezel versterkt polyester van ong 20 mm ingebracht.

De bekisting wordt opgegoten met een traagverhardende opgietmassa. Deze opgietmassa bestaat uit epoxyhars, verharder en vulstoffen. Deze producten hebben een gewaarborgde watervastheid en verouderingsbestendigheid.

De werken kunnen alleen bij temperaturen boven 7° C worden uitgevoerd. In geen geval mag op een vochtige ondergrond gewerkt worden.

Op de werf mag alleen worden gewerkt met kant-en klare gedoseerde producten. Er mogen alleen mengelingen worden gemaakt van de volledige door de fabrikant verpakte hoeveelheden. Er moet op gelet worden dat het gebruik van de epoxyharsen compatibel is met de houtbeschermingsproducten.

Epoxyharsmortel

De epoxymortel is samengesteld uit zuiver vloeibaar epoxyhars en als verharder een polyamide verharder van het aromatische type, beide te vermengen in een door de fabrikant bepaalde en voorgedoseerde hoeveelheid. De vulstof bestaat uit zuurgewassen en gegloeid kwartszand van gesloten granulometrische opbouw. De vulstof dient evenzeer door de fabrikant voorverpakt en gedoseerd te zijn.

De gebruikte producten hebben volgende eigenschappen:

  • Hardingstijd bij 20° C 12 uur
  • Gebruiksduur na mengen: ca 1 uur
  • Buigsterkte: min 15 N/mm²
  • Doorbuiging 3,5 mm: ong 1 mm
  • Treksterkte: min 25 N/mm
  • Rekbaarheid (verlenging bij breuk): max 1.5 %
  • Drukvastheid: min 50 N/mm²
  • E-modulus (buig): ca 3,5 x 10³ N/mm²
  • Martenswaarde: min 35° c
Balkkoprestauratie
Balkkoprestauratie
Balkkoprestauratie