Werkwijze

Voorbereiding | Dieptebehandeling | Oppervlaktebehandeling

Voorbereiding

Hout

  • verwijderen en verbranden van alle zichtbare vruchtlichamen.
  • verwijderen en verbranden van alle aangetaste hout tot minstens 1 meter buiten de aantastingszone.
  • schuren en borstelen (met staalborstel) van de te behandelen houtelementen in de omgeving van de aantasting.
  • het nazien van de mechanische weerstand van houten constructiedelen en hun eventuele vervanging voorzien.

Metselwerk

  • verwijderen en verbranden van alle zichtbare vruchtlichamen.
  • verwijderen van de bepleistering tot minstens 1 meter buiten de aangetaste zone.
  • uitborstelen van het metselwerk en de voegen met staalborstel (eventueel zandstralen).
  • branden (stereliseren) van metselwerk waar mogelijk.

Dieptebehandeling

Dieptebehandeling van hout en metselwerk is over het algemeen noodzakelijk teneinde de aangetaste zone te isoleren van de rest van het gebouw.

Hout

In balken met sectie groter dan 8 cm x 8 cm. Deze dieptebehandeling zal gebeuren door het boren van verticaal schuine gaten van 6 à 20 cm diepte (afhankelijk van de dikte van de stukken), met een doormeter van 0,9 à 1,6 cm, dit op onderlinge afstand van 25 à 30 cm. Deze boringen zullen zoveel mogelijk in de neutrale as van de balken gemaakt worden, teneinde de mechanische weerstand van de constructiedelen zo weinig mogelijk te verzwakken. Na het wegnemen van het door boring ontstane houtafval zullen de constructiedelen zuiver gemaakt worden, waarna de geboorde gaten met een niet uitlogend zwamdodend preparaat onder druk geïnjecteerd worden tot saturatie. De aldus behandelde boringen worden vervolgens met vooraf behandelde wiggen opgestopt.

Metselwerk

Aftekenen en opboren van de aangetaste zone, zodanig dat een volledig afgesloten muursectie verkregen wordt. Deze verticaal schuine boorgaten hebben een diepte van 2/3 van de dikte van het metselwerk en een diameter van ongeveer 1,2 cm. De afstand tussen de boorgaten onderling in lijn zal maximum 30 cm bedragen en deze behandeling zal doorgevoerd worden tot minstens 1 meter voorbij de zichtbare aantasting. Het injecteren van de boorgaten met zwamdodend preparaat dient te gebeuren tot saturatie.


Oppervlaktebehandeling

Hout

Alvorens tot de oppervlaktebehandeling over te gaan zal de ganse werkruimte zorgvuldig gereinigd worden. Alle afval en stof moeten verwijderd worden. De bespuiting dient te gebeuren met mechanische middelen ; doch op zulke wijze dat geen nevel ontstaat. Het hout wordt tot saturatie behandeld.

Metselwerk

Bespuiten van het afgekapte en gereinigde muuroppervlak met een zwamdodend product, specifiek voor behandeling van metselwerk.