SPINTHOUT KEVER

SPINTHOUTKEVER

benaming: De Spinthoutkever/Parketkever

[Lyctus Brunneus]

Kenmerken

De Spinthoutkevers zijn insecten die zich voeden met spinthout van zowel sommige gematigde als tropische loofhoutsoorten.

De kenmerken van het volwassen insect:

 • heeft een lengte van 2 tot 6 mm
 • is roodbruin tot donkerbruin-zwart van kleur
 • heeft een slank en langgerekt lichaam
 • heeft een trapeziumvormig halsschild
 • ze zijn lichtschuw en kruipen in donkere plaatsen zodat ze slechts zelden gezien worden
 • het wijfje leeft ongeveer 6 weken, het mannetje 3 weken

De kenmerken van de eitjes:

 • wit van kleur en iets doorschijnend
 • cilindrisch van vorm
 • aan het ene uiteinde dragen ze een langwerpig uitsteeksel

De kenmerken van de larven:

 • crème-achtig van kleur
 • licht gekromd
 • een lengte van 5 tot 70 mm
 • een diameter van 1 à 2 mm

Ontwikkeling

Het insect vliegt normaal uit van mei tot september. In continu verwarmde woningen kunnen ze het ganse jaar door uitvliegen.

De eitjes worden afgelegd in de vraatlijnen van het spinthout m.b.v. een grote legboor en dit 2 à 3 dagen na het uitvliegen. De eitjes komen na ongeveer 1 à 2 weken uit.

Het larvenstadium duurt ongeveer 1 jaar (8-24 maanden). Na de eerste vervelling treedt de typisch gekromde vorm op. De eerste gangen lopen parallel met de houtvezel, later worden ze onregelmatiger. De boorgangen zijn gevuld met poederfijn boormeel dat het uitzicht heeft van bloem. De kever produceert overvloedig boormeel dat hij geregeld uit het hout stoot. Het popstadium duurt ongeveer 3 weken, waarna de kevers zich naar buiten knagen. De uitvliegopening is 1 à 2 mm diameter, is rond van vorm en kan doorheen een 5 mm dikke loodplaat gevreten zijn. De cyclus wordt hernomen door het wijfje dat terug eitjes legt in de vaten van houtsoorten die voldoende zetmeel bevatten.

Gunstige omstandigheden

Gunstige groeiomstandigheden voor de lyctusontwikkeling:

 • Het voorhanden zijn van loofhout met vaten groter dan 70 micron. Deze mogen niet verstopt zijn door een afwerklaag (vernis, verf).
 • Een houtsoort met voldoende zetmeel (meer dan 3% van het drogestofgehalte).
 • De aanwezigheid van voldoende stikstofhoudende verbindingen zoals eiwitstoffen, welke vooral in het spinthout te vinden zijn.
 • Een houtvochtgehalte tussen 6 en 32% ; optimaal is 16% of luchtdroog hout.

Spinthoutkevers komen in zowel gezaagd hout voor als in tot houtproducten verwerkt hout, zoals vloeren, meubelen, sportartikelen e.a. ; ook triplex en multiplex kunnen aangetast worden. De aantasting wordt enkel aangetroffen in geheel of gedeeltelijk gedroogd hout, echter niet in vers nat spint.

Waarneming aantasting

De aantasting wordt vaak pas vastgesteld nadat een eerste generatie insecten uitvliegt. Een tweede generatie kevers kan niet onopgemerkt voorbijgaan t.g.v. de vele uitvliegopeningen die de eerste generatie nalaat.

SPINTHOUTKEVER
SPINTHOUTKEVER