Zwammen

Zwammen ontwikkelen zich niet wanneer niet aan talrijke voorwaarden zijn voldaan, zoals voldoende voedsel en geschikte fysische, chemische en biologische omstandigheden.

Specifieke vereisten voor zwamontwikkeling

 • aanwezigheid van sporen op vochtig hout
 • geringe ventilatie
 • gunstige temperatuur

Waarnemingen die wijzen op aantasting door zwammen

 • verandering van kleur op houten elementen
 • vervorming van de houten elementen (holle of bolle buitenkanten)
 • doffe klank bij het betikken van het hout met een hard voorwerp
 • muffe paddestoelgeur
 • loskomende verf
 • zwamdraden en vruchtlichamen
 • aanwezigheid van bruin poeder (sporen)
 • poederige of vezelige houtstructuur