Soorten houtwormen

In onze streken zijn het meestal kevers die verantwoordelijk zijn voor schade aan het hout in gebouwen.

De houtwormen ontwikkelen zich steeds volgens hetzelfde groeiproces.

Na het paren legt het keverwijfje haar eitjes in het hout. Uit deze eitjes komen de larven die op hun beurt indringen in het hout en de schade teweegbrengen. Na het larvenstadium verpopt het insect zich.

Waarnemingen die wijzen op aantasting door houtworm:

  • een doffe klank bij het betikken van het hout met een hard voorwerp
  • verzwakte plaatsen in het hout
  • vervorming van het hout dwz: blazen in het hout, doorzakkingen van het hout
  • gaatjes in het hout: dit zijn de uitvliegopeningen
  • de aanwezigheid van boormeel
  • het waarnemen van geluiden: knagen, kloppen
  • dode kevers

KLEINE KLOPKEVER

Lees meer

GROTE KLOPKEVER

Lees meer

HUISBOKTOR

Lees meer

SPINTHOUT KEVER

Lees meer