Begassing

Begassing van houten objecten heeft tot doel het betreffende hout vrij te maken van aantasting door houtborende insecten.

Het toxische gas dringt door in alle poriën van het hout en doodt daar alle stadia (ei, larve, pot, volwassen kever) van het insect. Na luchting verdwijnt alle gas weer uit het hout. Dit betekent echter dat er geen nawerking is en er voor onbehandelde (verf, vernis, was, olie…) delen geen garantie is tegen herinfestatie.

Het principe van begassing is steeds dezelfde:

Het is de bedoeling dat de te behandelen objecten gedurende een bepaalde tijd blootgesteld worden aan een bepaalde concentratie gas. Hiertoe worden ze geplaatst in een luchtdichte ruimte (container, kamer, …) of volledig ingepakt in plastiekfolie.
In de aldus ontstane luchtdichte ruimte wordt dan het gas ‘sulfuryldifluoride’ gebracht.

De begassingstijd bedraagt 24 à 48u.
De concentratie van het gas wordt contstant gemonitord, afhankelijk van de temperatuur en eventuele lekkages wordt bijgedoseerd wanneer nodig.

Als voorbeeld volgt hier het begassingsschema voor begassing van altaren in een kerk:

Waarnemingen die wijzen op aantasting door houtworm

Dag 1

  • inpakken van de te begassen elementen in plastiekfolie
  • aanbrengen van de nodige waarschuwingsborden
  • inbrengen van het gas
  • controle op gaslekken

Dag 2

  • controle van de aanwezige gasconcentratie
  • eventueel gas bijvoegen

Dag 3

  • verwijderen van de plastiekfolie rond de behandelde elementen
  • ontluchten van de ruimten waarin de gassing plaatsvond
  • vrijgeven van de ruimten na gasmeting tot 3ppm
  • aflevering van begassingscertificaat

Het gebruik van gassen als sulfuryldifluoride is zeer streng gereglementeerd. Begassingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door personen welke beschikken over een attest van ‘Speciaal Erkend Gebruiker’ of ‘Fytolicentie PS’, afgeleverd door het Ministerie Van Volksgezondheid en Leefmilieu.

Begassing